Opiston esittely

Kansalaisopisto vastaa Oriveden seudulla asuville suunnatun vapaan sivistystyön toteuttamisesta ja keskeisestä osasta taiteen perusopetusta . Kansalaisopistolla on lisäksi erittäin merkittävä rooli Oriveden kulttuurielämän toimijana ja toteuttajana.

Oriveden seudun kansalaisopisto on keskisuuri alueopisto, joka järjestää opetusta Oriveden ja Juupajoen asukkaille. Kansalaisopistomme on jo 69-vuotias! Vuosittainen tuntimäärä on noin 7 200, kursseja on noin 170 ja opettajia  70 vuodessa. Valikoimassa on paljon lyhytkursseja ja koko lukuvuoden kestäviä, etena- ja intensiivikursseja, perinteistä ja kokeilevaa, mm. musiikkia, improvisaatiota, mediakasvatusta, tietotekniikkaa, kädentaitoja, tanssia, kieliä, teatteria, sirkustaitoja ja liikuntaa.

Kansalaisopistossa voi opiskella ja oppia uutta, kehittää itseään ja kokeilla omia rajoja. Yhteisöllisyyden merkitys korostuukin koko ajan maailman ja lähiympäristömme muuttuessa. Tässä yhteisöllisyyden rakentamisessa kansalais- ja työväenopistoilla on ollut ratkaiseva merkityksensä yli 100-vuotisen historiansa aikana.

Oriveden seudun kansalaisopistossa taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä. Taiteen perusopetus tarkoittaa asteittain etenevää ja tavoitteellista taiteen opetusta, jossa noudatetaan valtakunnalisia opetussuunnitelmia.

Esim. kansalaisopiston musiikkikoulussa opiskelee vuosittain n. 70 lasta ja kaiken kaikkiaan taiteen perusopetuksen piirissä opiskelee n. 400 lasta. Opetusta taiteen perusopetuksessa annetaan vuosittain n. 1800 tuntia. Yhteensä kansalaisopistossa opiskelee vuosittain n. 720 lasta ja nuorta, joten kansalaisopisto on merkittävä kouluttaja myös lasten ja nuorten keskuudessa.

Kansalaisopistossa ei tunneta kunta- eikä ikärajoja: tervetulleita ovat kaikki oppimisesta kiinnostuneet. Opistossa on tarjontaa alkaen pienimpien, musiikin varhaiskasvatuksen vauvamuskareista aina eri aikuisten opintopiireihin. Erityisen suosittuja ovat tällä hetkellä käsityö-, taide-ja liikuntakurssit, sekä lasten ja nuorten tanssi- ja musiikkikurssit. Uusia kursseja on tarjolla lukuisia lukuvuonna 2016-2017! Katso koko kurssitarjotin netistä!

Kansalaisopiston tarkoitus on vapaata sivistystyötä koskevan lain mukaan elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kommentointi on suljettu.